Театральний гурток « Мрія»  запрошує  учнів 1-9 класів  відчути гармонію з мистецтвом, приєднавшись  до чарівного світу театру, розвинути творчий потенціал, повірити в себе, відчути радість творчості, смак сценічного перевтілення.

 Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму театрального профілю та спрямована на вихованців віком від 6 років. Заняття в нашій театральній студії включають:

 • Акторську майстерність;
 • Ораторську майстерність;
 • Сценічний рух;
 • Сценічна мова та вокал;

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, які стосуються театрального мистецтва, історії театру;
 • практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічної мови та вокалу, сценічного руху, ритміки, ораторської майстерності;
 • творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;
 • соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризація театрального мистецтва.

Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, основного та вищого рівнів.

На початковому навчальному рівні звертається увага на виявлення творчих здібностей гуртківців, підготовку їх до різноманітної діяльності, яку зумовлює специфіка театру. Результатом занять на цьому рівні є уміння вихованців чути та бачити, слухати, фантазувати, уявляти.

Програма основного навчального рівня спрямована на формування практичних акторських навичок.

Програма вищого рівня навчання передбачає вдосконалення знань та умінь вихованців із подальшою орієнтацією на професійну підготовку.

Результатом навчання вищого рівня є закріплення, розширення знань і навичок з основних дисциплін, розвиток фантазії та асоціативного мислення, показ вистав і підтримка постійно діючого репертуару.

 • В місяць (2 заняття в тиждень) 10 занять/місяць;
 • Вартість абонементу 1150 грн в місяць;
 • Оплата знімається тільки за фактично відвідувані заняття;
 • Індивідуальний підхід до кожної дитини;
 • Тривалість заняття 45 хв.;
 • Дві вікові групи, молодша група 1-4 клас та старша група 5-9 клас;